Prevencia obezity u psov je esenciálna pre zabezpečenie dlhého a zdravého života. Správna výživa, pravidelná fyzická aktivita a neustále monitorovanie zdravotného stavu sú kľúčovými prvkami tohto procesu. Je dôležité zabezpečiť vyváženú stravu bohatú na živiny, ktorá zodpovedá plemenu, veku a úrovni aktivity daného psa. Nadmerné odmeny a nízka aktivita môžu obzvlášť prispieť k obezite. Pravidelné veterinárne kontroly pomáhajú udržiavať ideálnu telesnú hmotnosť a včasné odhalenie možných zdravotných problémov. Podpora aktívneho životného štýlu, ako sú denné prechádzky a hry, podporuje fyzické a mentálne zdravie psa. Zodpovedné držanie psa zahŕňa riešenie potrieb a pohody zvieraťa ako prioritných.

 

Príčiny obezity u psov

Príčiny vzniku obezity u psov môžu pochádzať z viacerých faktorov, vrátane nadmerného príjmu kalórií, nedostatku fyzickej aktivity, určitých zdravotných stavov, ako aj genetických predispozícií. Prekrmovanie, najmä potravinami s nízkou výživovou hodnotou, spolu s častými možnosťami maškrtenia výrazne prispieva k zvyšovaniu hmotnosti. Nedostatočná fyzická aktivita, ktorá je častá u psov žijúcich v mestskom prostredí, znižuje spaľovanie kalórií. Okrem toho určité choroby, ako je hypotyreóza (nedostatočná funkcia štítnej žľazy), môžu tiež podporovať vznik obezity. Genetické faktory tiež zohrávajú dôležitú úlohu, pričom niektoré plemená môžu byť náchylnejšie k nadváhe.

 

Rozpoznanie obezity

Rozpoznanie obezity u psov môže prebiehať prostredníctvom niekoľkých metód, vrátane pozorovania percenta telesného tuku, výpočtu indexu telesnej hmotnosti (BMI) a hodnotenia telesnej stavby. Na určenie ideálnej telesnej hmotnosti psa je potrebné zohľadniť špecifiká plemena, vek a úroveň aktivity. Zdravý pes by v bočnom pohľade mal mať viditeľné zúženie v páse a z vrchu by mal byť zreteľný jeho pás. Veterinár môže pomôcť s určením správnej hmotnosti a poradiť pri vytváraní plánu na riadenie hmotnosti.

 

Výživa

Výživa zohráva kľúčovú úlohu v udržiavaní zdravia psov a zásadne ovplyvňuje riziko obezity. Vyvážená strava bohatá na živiny, ktorá zodpovedá veku psa, úrovni jeho aktivity a zdravotnému stavu, je nevyhnutná pre dosiahnutie a udržanie ideálnej telesnej hmotnosti.

Krmivá CricksyDog sa na trhu vyznačujú tým, že poskytujú psy vysokokvalitné produkty s vhodným zložením pre potrebné živiny. Pri vývoji produktov boli zohľadnené potreby psov rôzneho veku, čím sa zabezpečilo, že každý pes nájde svoje ideálne krmivo.

Kým krmivá určené pre šteňatá majú vyšší obsah kalórií, aby podporili rýchly rast a vývoj, na druhej strane, krmivá pre staršie psy, ako sú krmivá Oscar, majú nižší obsah kalórií. Dospelé krmivá sú potom prispôsobené rôznym veľkostiam psov. To je obzvlášť dôležité, pretože potreba energie šteňat je vyššia než u dospelých psov a staršie psy potrebujú ešte menej energie.

So zvláštnym zreteľom na citlivé psy: V ponuke CricksyDog krmív sa nachádzajú aj špeciálne hypoalergénne produkty, ktoré sú založené na jedinom hlavnom živočíšnom proteíne, takže ich môžu konzumovať aj tie najcitlivejšie psy.

Správna správa výživy, vrátane múdreho výberu krmív CricksyDog, je kľúčová pre prevenciu a liečbu obezity. Okrem zdravej stravy by sme nemali zabúdať ani na dôležitosť pravidelnej fyzickej aktivity, aby náš pes mohol zostať zdravý a šťastný.

 

Denná potreba fyzickej aktivity u psov

Denná potreba fyzickej aktivity u psov závisí od ich plemena, veku, zdravotného stavu a úrovne energie. Všeobecne platí, že psy s vysokou úrovňou energie, ako sú border kolie alebo labradorskí retrievri, vyžadujú viac pohybu než menej aktívne plemená. U starších psov a psov menších plemien sa odporúča menej, ale pravidelná fyzická aktivita.

-Prechádzky: Viacero prechádzok denne, pričom ich dĺžka a intenzita by mali zodpovedať fyzickej kondícii psa.

-Beh: Ideálna aktivita pre aktívne plemená, ktorá pomáha uvoľniť nadbytočnú energiu.

-Hra: Aportovanie, frisbee alebo ťahanie lana pomáha pri mentálnej a fyzickej stimulácii.

-Agility a psie športy: Vynikajúci spôsob, ako poskytnúť fyzické a mentálne výzvy, zároveň posilňuje väzbu medzi psom a jeho majiteľom.

-Plávanie: Obzvlášť odporúčané pre psy veľkých plemien a psy s problémami kĺbov, keďže šetrí kĺby.

Zahrnutie pravidelnej fyzickej aktivity do každodennej rutiny je dôležité nielen pre boj proti obezite, ale aj pre celkové dobro psa. Ideálne je, ak je aktivita rozmanitá, takže sa pes nenudí a rád sa zapojí do činností. Pri plánovaní fyzickej aktivity je potrebné zohľadniť počasie, predchádzajúci zdravotný stav psa a jeho aktuálnu kondíciu, aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu.

Fyzická aktivita poskytovaná psom je kritická nielen z hľadiska fyzického, ale aj duševného zdravia. Pomáha udržiavať životnú radosť psa, znižuje stres a úzkosť, zatiaľ čo podporuje rozvoj sociálnych zručností. Venovanie času fyzickej aktivite psa má pozitívny vplyv nielen na zdravie a pohodu zvieraťa, ale aj na zdravie a pohodu majiteľa.

 

Pravidelné veterinárne kontroly

Zdravotné kontroly zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu v udržiavaní zdravej telesnej hmotnosti psa a prevencii obezity. Umožňujú veterinárovi sledovať zdravotný stav psa, identifikovať možné zdravotné problémy a v prípade potreby poskytnúť prispôsobené diétne a pohybové odporúčania.

U dospelých psov sa odporúča vykonať zdravotnú kontrolu aspoň raz ročne, hoci v niektorých prípadoch, ako sú staršie psy alebo psy so špeciálnymi zdravotnými potrebami, môžu byť potrebné častejšie návštevy. Tieto kontroly zvyčajne zahŕňajú meranie telesnej hmotnosti a percenta telesného tuku, kontrolu funkcie srdca a pľúc, ako aj ultrazvukové alebo röntgenové vyšetrenie vnútorných orgánov.

Liečba zdravotných problémov: Ak za obezitou psa stoja zdravotné problémy, ako je napríklad nedostatočná funkcia štítnej žľazy alebo inzulínová rezistencia, veterinár ich bude liečiť špecifickými metódami. Tieto liečby môžu zahŕňať farmakoterapiu, chirurgické zákroky alebo špeciálne diéty.

Prevencia a vzdelávanie: Veterinári zohrávajú kľúčovú úlohu vo vzdelávaní majiteľov psov o význame zdravej telesnej hmotnosti a stravy, ako aj o dôležitosti pravidelnej fyzickej aktivity. Zvýšenie povedomia a vzdelávania môže pomôcť predchádzať vzniku obezity a prispieť k dlhodobému zdraviu psov. Veterinárne kontroly tak nie sú len prostriedkom na hodnotenie súčasného zdravotného stavu, ale tiež poskytujú príležitosť pre preventívne opatrenia, zdravotné poradenstvo a skoré zásahy, ktoré všetky prispievajú k dlhému a zdravému životu nášho psa.

 

Liečba obezity

Liečba obezity u psov je dlhodobý proces, ktorý zahŕňa zmeny v stravovaní, zvýšenie fyzickej aktivity a možné veterinárne ošetrenia. Pri vytváraní programov na chudnutie je dôležité zohľadniť individuálne potreby, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od plemena psa, jeho veku, zdravotného stavu a životného štýlu.

Počas programu na chudnutie je potrebné pravidelné sledovanie a hodnotenie, aby sa zabezpečilo zdravé chudnutie psa. Veterinár môže pomôcť sledovať pokrok a podľa potreby upraviť liečebný plán.

Dobré navrhnutý program na chudnutie, ktorý kombinuje zmeny v stravovaní, zvýšenú fyzickú aktivitu a prípadné veterinárne ošetrenia, môže pomôcť obnoviť zdravie obéznych psov a efektívne riadiť ich hmotnosť.

 

Prevencia a liečba obezity u psov je zásadná pre zabezpečenie zdravého a šťastného života zvierat. Kombinácia správnej výživy, pravidelnej fyzickej aktivity a veterinárnych kontrol môže byť kľúčom k úspechu. Krmivá a odmeny CricksyDog ponúkajú vysokokvalitné, živinami bohaté alternatívy, ktoré podporujú udržanie ideálnej telesnej hmotnosti psov. Je dôležité, aby každý majiteľ psa bol oboznámený s rizikami obezity a aktívne podnikal kroky na jej predchádzanie. Zdravý pes nie je len šťastnejší, ale môže mať aj dlhší a plnší život, preto je prevencia a vzdelávanie kľúčové pre každého zodpovedného majiteľa psa.

Tiež by vás mohli zaujímať nasledujúce články:

Nezávisle overené
1600 hodnotení