PODMIENKY SLUŽBY

Kontaktné informácie našej spoločnosti: Vargyas Petfood Kft. (daňové číslo: 26616430-2-08, registračné číslo spoločnosti: 08-09-03062, komunálne daňové číslo: HU26616430, štatistické číslo spoločnosti: 26616430-4791-113-08). Telefón: 06 20 363 8371; e-mail: dobryden@cricksydog.sk.

 

1. Môžem OBJEDNÁVKU VRÁTIŤ ALEBO VYMENIŤ?

Všetky informácie o výmene tovaru alebo vrátení tovaru nájdete tu.

 

2. Môžem ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU?

Všetky objednávky sú odoslané do 1-2 pracovných dní od prijatia objednávky. Po objednaní preto nie je možné vykonať žiadne zmeny. Všetky žiadosti o zrušenie budú posúdené čo najskôr. Pokiaľ objednávka ešte nebola odoslaná do nášho skladu, spracujeme vaše zrušenie, ak je to možné.

Všetky e-maily týkajúce sa zrušenia musia mať v predmete e-mailu názov „zrušiť objednávku“. Do e-mailu uveďte svoje celé meno a číslo objednávky. Zrušenia, ktoré sa nevykonajú týmto spôsobom, bohužiaľ nemožno spracovať.

 

3. Môžem ZMENIŤ ADRESU?

Pretože všetky objednávky vybavujeme a expedujeme čo najrýchlejšie, je nám ľúto, že po zadaní objednávky nemôžeme prijať zmeny adresy. Všetky žiadosti o zmenu adresy však budú skontrolované čo najskôr. Pokiaľ vaša objednávka ešte nebola odoslaná do nášho skladu, spracujeme vaše zrušenie, pokiaľ je to možné.

Všetky e-maily týkajúce sa zmeny adresy musia byť označené v nadpise „Zmena adresy“ v poli „Predmet“ e-mailu. Do e-mailu uveďte svoje celé meno, číslo objednávky a novú, správnu dodaciu adresu. Budeme sa snažiť, aby sme vaše informácie aktualizovali pred odoslaním objednávky. E-maily na zmenu adresy, ktoré nie sú takto pomenované, nemožno spracovať.

Ak sa však vaša objednávka stratí z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov o adrese, je nenávratná. Ak chcete novú dodávku, musíte za ňu zaplatiť. Ak nám objednávku vrátite z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov o adrese, je možné ju vrátiť. Ak chcete novú dodávku, musíte za ňu zaplatiť.

 

4. MÔŽEM PRIDAŤ / ODSTRÁNIŤ PRODUKT ALEBO ZMENIŤ SPÔSOB DOPRAVY

Po odoslaní objednávky bohužiaľ nemôžeme zmeniť spôsob dopravy ani vymeniť / pridať produkty k vašej objednávke.

 

5. ČO SA STANE, AK JE MOJA OBJEDNÁVKA V MIESTNYCH COLNÝCH ÚRADOCH?

Keď vaša objednávka prejde colnou kontrolou, je zodpovednosťou kupujúceho / zákazníka kontaktovať miestne colné úrady a zabezpečiť colné vybavenie. Bohužiaľ nemôžeme kontaktovať colných úradníkov ani objednávky vrátenia peňazí, ktoré miestne colné orgány odmietnu a vrátia nám nás. V prípade potreby ku každej objednávke prikladáme všetky potrebné colné dokumenty.

 

6. POŠTOVNÉ / DOPRAVA

Ak je vaša zásielka označená ako „doručená“ miestnou poštou, ale fyzickú zásielku ste ešte nedostali, je na zákazníkovi, aby sa s riešením problému obrátil na miestnu poštu. Ak miestna pošta a zákazník nezrovnalosť nedokážu opraviť, nie sme povinní objednávku vrátiť ani ju znova odoslať. Samozrejme vás však podporíme, aby sme s vami mohli vyriešiť situáciu.

 

7. MOŽNOSTI PLATBY ZA OBJEDNANÝ VÝROBOK

7.1 Zákazník si môže vybrať z nasledujúcich možností platby:

GoPay jednoduchá platba

Platba na dobierku

7.1 Platba spoločnosťou GoPay

Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje uložené na https://cricksydog.sk/ boli použité spoločnosťou Vargyas Petfood Kft. (DIČ: 26616430-2-08, výpis z obchodného registra: 08-09-03062, DIČ: HU26616430, štatistické číslo: 26616430- 4791-113-08, adresa: 9330, Kapuvár, Osli u. 16.) spoločnosti GoPay s.r.o. Poskytnuté údaje: priezvisko, meno, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa. Cieľ prenosu údajov: podpora služieb zákazníkom pre používateľov, potvrdenie transakcií a ochrana používateľov prostredníctvom monitorovania podvodov.

Opakovaná platba bankovou kartou (ďalej len „opakovaná platba“) je funkcia poistená spoločnosťou GoPay na prijímanie bankových kariet. To znamená, že v budúcnosti bude možné uskutočniť nové platby pomocou údajov poskytnutých počas registračnej transakcie bez toho, aby ste museli znova zadávať údaje o bankovej karte. Opakovanú platbu je možné uskutočniť bez príspevku (v takom prípade kupujúci súhlasí s opakovanou platbou počas registračnej transakcie) alebo so súhlasom kupujúceho v jednotlivých prípadoch.

Základom opakovanej platby je, aby sa kupujúci na akceptačných miestach (rozhranie webového obchodu alebo platobné rozhranie GoPay) vyjadril, že chce opakovanú platbu použiť. Je dôležité vedieť, že podrobnosti o bankovej karte neuchováva spoločnosť GoPay, ale úverová inštitúcia zodpovedná za autentizáciu v súlade s predpismi kartovej spoločnosti.

Vaša karta bude uložená na účet GoPay pre ďalšie nákupy a obnovenie predplatného. Upozorňujeme, že GoPay narába s údajmi z vašej platobnej karty v súlade s bezpečnostným štandardom PCI-DSS Level 1 (čo je najvyšší štandard zabezpečenia údajov v odvetví platieb). Vaša karta bude uložená do GoPay účtu na ďalšie platby a obnovenia predplatného.

Upozornenie (!): Údaje o bankovej karte sa ukladajú v súlade s predpismi kartovej spoločnosti. Podrobnosti o bankovej karte ukladá autentifikačná banka v systéme počas registrácie. Podrobnosti o bankovej karte nie sú prístupné obchodníkovi ani spoločnosti GoPay.

Existujú dve možnosti opakovanej platby:

1. Jednorazové schválenie (opakované): Pri tejto možnosti kupujúci súhlasí počas registračnej transakcie s tým, že predajca iniciuje opakovanú platbu budúcich súm. Kupujúci súhlasí s tým, že z jeho bankového účtu budú pravidelne strhávané vopred stanovené sumy.

2. Schválenie od prípadu k prípadu (jedným kliknutím): kupujúci musí schváliť opakovanú transakciu pre každú budúcu platbu. Pri tejto možnosti je opakovaná platba pohodlnou funkciou pre kupujúceho, ktorá sa vyhýba nutnosti zadávať pri každej platbe podrobnosti o bankovej karte.

O úspešnej platbe je kupujúci informovaný prostredníctvom obvyklých zdrojov pre platby klasickou bankovou kartou. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade opakovanej platby s jednorazovým schválením nemusí kupujúci súhlasiť s individuálnou transakciou, spoločnosť GoPay nepreberá zodpovednosť za nesprávne alebo nezákonne iniciovanú transakciu obchodníka. V prípade nesprávne alebo nezákonne iniciovaných transakcií musí obchodník prevziať zodpovednosť.

7.2 V prípade platby na dobierku je potrebné uhradiť celú kúpnu cenu v hotovosti kuriérovi pri prevzatí objednaného tovaru.

 

8. MIESTO JURISDIKCIE

Pri obchodných rokovaniach s podnikateľmi a právnickými osobami podľa verejného práva je Salzburg dohodnutý ako miesto jurisdikcie pre všetky právne spory o tieto obchodné podmienky a individuálne zmluvy uzavreté po ich platnosti.

 

9. ZMENY VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

Sme oprávnení jednostranne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky – pokiaľ sú uvedené v zmluvnom vzťahu so zákazníkom – pokiaľ je to nevyhnutné na vylúčenie následných narušení rovnocennosti alebo na prispôsobenie sa zmeneným právnym alebo technickým rámcovým podmienkam. O úprave budeme zákazníka informovať oznámením obsahu zmenených predpisov. Zmena sa stáva súčasťou zmluvy, ak zákazník nevznesie námietku proti zahrnutiu do zmluvného vzťahu v písomnej alebo textovej podobe do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene.

 

10. DOLOŽKA O ODDELITEĽNOSTI

Ak by jednotlivé ustanovenia zmluvy vrátane týchto ustanovení boli alebo by sa stali úplne alebo čiastočne neúčinnými alebo ak by zmluva obsahovala nepredvídanú medzeru, platnosť ostatných ustanovení alebo častí týchto ustanovení zostáva nedotknutá. Namiesto neúčinných alebo chýbajúcich ustanovení platia príslušné zákonné predpisy.